KOSZYK JEST
PUSTY

Konkurs Pako-chan

lut01

Konkurs Pako-chan

REGULAMIN KONKURSU Pako-chan

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pako-chan” i jest zwany dalej:

"Konkursem".

 1. Organizatorem Konkursu jest firma KAKUZU. z siedzibą w Pabianicach przu ul. Huta Janowska 2/3

NIP 731-205-45-12

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie na fanpage sklepu Pako-chan

https://www.facebook.com/pakochanlove/ w terminie od 1 lutego2018 roku do 12 lutego 2018 roku (do godziny 23:59:59).

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.

Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do firmy KAKUZU.

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 3. b) jest fanem profilu Pako-chan na Facebooku, śledzi profil
 4. c) Polubi post konkursowy i zostawi pod nim komentarz, w którym opisze dlaczego to on powinien otrzymać nagrodę
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 6. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 • 3

NAGRODY

1.Nagrody w konkursie to 4 podwójne zaproszenia  na FUNFEST w Poznaniu.

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełnia wszystkie warunki z § 2 pkt
 2. oraz wykaże się swoją kreatywnością w opisaniu dlaczego powinien wygrać.
 3. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Jury powołane przez

Organizatora na czas trwania Konkursu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego

Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na profilu Pako-chan 13 lutego po godzinie 12-tej.
 2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien

odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na profilu Pako-chan w terminie 2 (dwóch) dni od

dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 1. W celu przekazania Nagrody, nagrodzony Uczestnik (Zwycięzca), po otrzymaniu

informacji o wygranej, zobowiązany jest podać dane potrzebne do

wysyłki Nagrody.

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska i  adresu korespondencyjnego niezbędnych do przekazania nagrody.

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą

przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym

Regulaminie.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: sklep@pako-chan.com

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów poszczególnych czynności konkursowych.

 

lut  01
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl